Join & Donate RSPB home page Reserve information Get involved Events by country/region Scotland Northern Ireland Northern England The Midlands Cymru/Wales Eastern England South East England South West England Browse all events

Find an RSPB event in Wales

Haf Mawr Gwyllt - Llogi sach cefn fforiwr bywyd gwyllt yng Ngwlyptiroedd Casnewydd
Hire A Guide at RSPB Newport Wetlands
Moth Reveal Mornings at RSPB Newport Wetlands
Taith Hunan Dywys yn RSPB Ynys Lawd
Summer Pond dipping at Newport Wetlands
Safari Trychfilod!
Creepy Crawlies and Crafts at RSPB Ynys-hir
Teithiau Cerdded Dydd Mercher Gwyllt - Blodau Gwyllt Bendigedig!
Safari Trychfilod!
Summer Spectacular: Stargazing and Wildlife night at Newport Wetlands
Paentio Dyfrlliw yn RSPB Ynys Lawd
Chwarae rhydd Dydd Gwener (3-8 oed)
Ynys Lawd Mewn Blodau
Copi o Diwrnod Cardwenynen Fain!
Safari Trychfilod!
Fire skills at RSPB Ynys-hir
Marchnad Ffermwyr Conwy
Teithiau Cerdded Dydd Mercher Gwyllt - Glöynnod Byw Gwych!
Safari Trychfilod!
Cysgu Dan y Sêr yn RSPB Conwy!
Darganfod Ynys Lawd
Local Crafts at RSPB Ynys-hir
Safari Trychfilod!
Creepy Crawlies and Crafts at RSPB Ynys-hir
Taith Bywyd Môr yn RSPB Ynys Lawd
'Cloddio' yn Ynys Lawd
Safari Trychfilod!
Safari Trychfilod!
Go Wild Nature Crafts at RSPB Ynys-hir
Gweithdy Argraffu Leino yn RSPB Ynys Lawd
Haf Mawr Gwyllt - Helfa trychfilod ac adeiladu cartref i drychfilod yng Ngwlyptiroedd Casnewydd
Safari Trychfilod!
Safari Trychfilod!
Go Wild Summer fun at RSPB Ynys-hir
Bumblebee ID and guided walk with Claire Fidler at Newport Wetlands
Safari Trychfilod!
Summer Spectacular: Bat walk and Wildlife night at Newport Wetlands
Taith Dywys Darlunio yn RSPB Ynys Lawd
Darganfod Ynys Lawd
'Mothing' i Gweld Yma
Natural Dyeing Workshop at RSPB Ynys-hir.
RSPB Conwy Penwythnosau Telesgopau a Sbienddrychau
RSPB Conwy Penwythnosau Telesgopau a Sbienddrychau

Cymru events by location (sorted A-Z)

Conwy
Gwlyptiroedd Casnewydd
Ynys Lawd
Ynys-hir
Terms & conditions Cookie policy Privacy policy Charter and Statutes Modern Slavery Act